03/08/2023

Bop nº 147. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento para a xestión do servizo do Ciclo Integral da Auga no Concello de Ames, Expte. GD 5495/2023 - P. 06335.

13/07/2023

Bop nº 133. Anuncio. Aprobación definitiva do texto refundido do regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do concello de Ames, Expte. GD 4028/2023 - P. 05611.

10/05/2023

Bop nº 088. Anuncio. Aprobación inicial do texto refundido do Regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do Concello de Ames, Expte. GD 4028/2023. - P. 03528.

02/02/2023

Bop nº 023. Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións culturais de propiedade municipal, Expte. GD 13023/2022 - P. 00567. Bop nº 023. Aprobación definitiva do Regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do Concello de Ames, Expte. GD: 9718/2022 - P. 00568.

31/01/2023

Bop nº 021. Anuncio. Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal 3.B.2 reguladora da taxa por instalación de postos nos mercados de venda ambulante do Concellode Ames, Expte. GD: 7611/2022 - P. 00458.

30/01/2023

Bop nº 020. Anuncio. Aprobación definitiva da cuarta modificación puntual do regulamento orgánico municipal (rom) do Concello de Ames, Expte. GD 11838/2022 - P. 00420.

05/01/2023

Bop nº 004. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento de funcionamento do mercado de venda ambulante do Concello de Ames, Expte. GD 7068/2022 - P. 08601.